top of page
LOGO A3.png
פרויקטים
שימור ומחקר

בית חסידה

בית לילדים על הרצף בגילאי 14-6

הפרויקט: עיצוב ותכנון בית לילדים על הרצף האוטיסטי
שטח: 400 מ"ר

מיקום: רחובות

הושלם: 2024

צילום: LUZ

בית מגורים ל-7 ילדים על הרצף האוטיסטי. הבית הזה הוא חלק ממערך דיור שלם לילדים על הרצף, ברמות תפקוד שונות. כל תפקודי החיים מתקיימים בבתים האלה, במטרה ללמד את הילדים עצמאות בפעילויות יום-יומיות. הבתים האלה הם יחידים מסוגם, "בתים צומחים" המאפשרים רצף מגורים לילדים, באותה קבוצה, לכל שנות חייהם, דבר אשר נותן יציבות וביטחון לילדים וגם להוריהם.

פעמים רבות יש בנו את הרצון, כמי שבאות עם מבט נקי מבחוץ, "לשבור" את דפוסי הפעולה ה"מוסדיים". במקרה של אוטיסטים שמתקשים בשינויים, זה לא פשוט בכלל.

כמו בכל פרויקט יצאנו ללימוד מקדים, קראנו מאמרים ונפגשנו עם הצוות הניהולי, עם הפסיכולוגית ומתאמת ההתנהגות, וגם עם צוות המדריכים שמפעיל את הבית וחי את הדברים מהשטח.

הילדים לא צריכים להרגיש בחווייה שלהם שהם גרים במוסד, אלא שיש להם בית. ובמקרה של אוכלוסייה על הרצף, הבית צריך לתת להם מענה רגשי ותחושתי ולעזור להם לווסת את עצמם מעצם האדריכלות שלו והאופן בו הוא מאורגן. האתגר הוא מצד אחד לייצר סביבה מוגנת ולא מסוכנת, ומצד שני לייצר סביבה מאפשרת, מותאמת ולא פחות חשוב - מפתחת.

רצינו לתת לבית חווייה עיצובית שלמה, ולכן השתמשנו בחיתוכי MDF עמידים שמספרים סיפור ייחודי לבית, מסגרת שיוצרת שפה וקושרת בין חללי הבית. חילקנו את הקירות בבית לקירות של פעילות, קירות של תחושה וקירות של סיפור, בהם משולבים אלמנטים חושיים מווסתים – מגע, תנועה, תאורה, גוונים ומוקדי עניין.

המעבר בבית מפעילות לפעילות או מאזור אחד לאחר לא יכול להיות קיצוני, לכן צריך שהכל יעבוד בזרימה – גם פרוגרמטית וגם חושית, תחושתית וגם עיצובית. החיתוכים, כמו גם השימוש בגוונים ובחומרים טבעיים, הם שיוצרים את ה"מקומות" בבית: יש גם סיפור מלווה, גם נקודות שהייה וגם אזורים של לימוד ואינטראקציה, עם לוחות תקשורת ואמצעים חושיים. 

bottom of page