top of page
LOGO A3.png
פרויקטים
שימור ומחקר

מבנה מכבסה וסליק נשק, קיבוץ מזרע

המבנה שעבר שיפוץ והנגשה הוא מבנה המכבסה ההיסטורי של הקיבוץ. הוא נבנה בשנת 1936 ותוכנן מראש על ידי ארגון "ההגנה" כך שישמש לא רק כמכבסה, אלא גם כסליק נשק מרכזי תת קרקעי, שהכניסה אליו היא מתחת לאמבטיה שזזה על מסילה נסתרת.

לאחר קום המדינה שומר הסליק והפך לאתר מורשת. שאר שטח המבנה שימש בעיקר לאחסנה ונותר עזוב שנים רבות.

במבנה הזה היה קסם "של פעם", ששיקף את הסיפור ההיסטורי של מדינת ישראל בכלל והקיבוץ בפרט. מעבר לבקשת הקיבוץ לשמור על הסליק כמובלעת נפרדת שמשתלבת בתכנון החדש, היה ברור לנו שחשוב לשמור גם על עקרונות הסגנון ועל האופי המבני הפשוט שמשתלב היטב בנוף הקיבוץ.

 

את הכניסה לחדר בו נמצאות האמבטיה והכניסה לסליק העברנו לחזית האחורית של מבנה המגורים, שטח שעתיד לעבור פיתוח ע"י קיבוץ מזרע.

 

חשוב היה לנו לשמור על המשך קיומם של פרופורציות, חומריות ואלמנטים מבניים שאפיינו את האדריכלות הפשוטה של מדינת ישראל הצעירה. 
 

אחת הדוגמאות לכך היא הקורה העוברת לכל אורך המבנה, אלמנט קונסטרוקטיבי משמעותי שבחרנו לחשוף ולהדגיש. הקורה נראית בחדרים, במעבר לחדרי הרחצה, ומבחוץ אפשר לראות דרך החלונות גם את המעבר שלה מחדר לחדר – מדגישה את אורכיות המבנה ואת ההיגיון המבני שלו שנותר כשהיה.

דוגמא נוספת היא הגגון, אשר מקרה את אזור התנועה והמבואות לחדרים. הגגון החדש ממשיך את הגגון הבנוי הקיים עליו שמרנו, וממשיך את קו הגגון הקל שהיה קיים בעבר. אולם בניגוד לגגון שרואים בתמונות ההיסטוריות, בתכנון החדש העדפנו לא לשלב עמודים שיסרבלו את תנועת הדיירים בכניסה וביציאה מהדירות. לכן עובו חזיתות המבנה, ועמודי הפלדה התומכים את הגגון החדש מוטמעים בהן. כך מקבל הגגון תחושה קלילה ומרחפת שמדגישה את אורכיות המבנה ואת הנפחים שלו.

bottom of page