top of page
LOGO A3.png
פרויקטים
שימור ומחקר

בית נחליאלי

בית לילדים על הרצף בגילאי 8-4

הפרויקט: עיצוב ותכנון בית לילדים על הרצף האוטיסטי
שטח: 170 מ"ר

מיקום: שכונת רמות, באר שבע

הושלם: 2022

צילום: סטודיו A3

בית מגורים ל-6 ילדים על הרצף האוטיסטי, שנותן מענה לכל תפקודי החיים: הקניית עצמאות ולימוד פעילויות יום יומיות, במטרה להיות "בית צומח" ולאפשר רצף מגורים לילדים, באותה קבוצה, לכל שנות חייהם.
האתגר המרכזי הוא לייצר סביבה מוגנת ולא מסוכנת מצד אחד, ומצד שני לייצר סביבה מאפשרת, מותאמת ולא פחות חשוב - מפתחת.

בבית משולבים אלמנטים חושיים מווסתים – מגע, תנועה, תאורה, גוונים ומוקדי עניין. המעבר בבית מפעילות לפעילות או מאזור אחד לאחר לא יכול להיות קיצוני, לכן צריך שהכל יעבוד בזרימה – גם פרוגרמטית וגם חושית, תחושתית וגם עיצובית. 

חיתוכי MDF מספרים את הסיפור הייחודי של "בית נחליאלי", נותנים שפה ומסגרת וכך נוצרת זרימה בין חללי הבית.

הקירות בבית נחלקים לקירות של פעילות, קירות של תחושה, וקירות של סיפור. כך נוצרים "מקומות" בבית, יש גם סיפור מלווה, גם נקודות שהייה וגם אזורים של לימוד ואינטראקציה, עם לוחות תקשורת ואמצעים חושיים. 

bottom of page