top of page
LOGO A3.png
פרויקטים
שימור ומחקר

בית ישעיהו ירחע (הוסטל גלים)

ישעיהו ירחע (Yarcha) נולד בשנת 1872 ברוסיה הצארית (אוקראינה של ימינו). כשהיה בן עשרים עבר לניו יורק, שם עבד כמהנדס בשירות העירייה.

לאחר מספר שנים עלה לארץ ישראל והשקיע בקניית קרקעות.

1922

ישעיהו ירחע רוכש כחלק משותפות מגרש מאדמות "חברה חדשה" שכתובתו אלנבי 92א' (לימים - סמטת בית השואבה 4), בסמוך לבאר העירונית - מפעל המים שעל שמו נקרא הרחוב

1924-1923

ירחע רוכש מספר מגרשים נוספים בעיר, על אחד מהם מקים את "קולנוע רינה" המפורסם, על שם בתו. על מגרש אחר הוקם בית הספר תל נורדאו

1926

הבית בסמטת בית השואבה 4 מתוכנן ונבנה ע"י המהנדס יעקב אורנשטיין כמבנה בן 3 קומות, במטרה להיות בית גדול במיוחד במרכז המסחרי של העיר, שישמש כמועדון עם כל "הנוחויות המשוכללות ביותר", כפי שפורסם בעיתונות התקופה

שנות ה-30

אגף בבית ירחע מושכר למלון אלנבי, וכן פועל במבנה בית קפה-מסעדה

1932

חלק מהבית משמש את המשרד הראשי של המכביה הראשונה. מבית זה יצאו ההוראות, הפקודות והתשלומים למפעל הספורט האדיר. מעל בית ירחע התנופף דגל המכביה, ותושבי העיר באו לצפות בו בגאווה

שנות ה-40

בבניין שכנה מחלקת גביית המס של עיריית תל אביב, וכן סניף של "הסתדרות החרדים"

שנות ה-50

במבנה פועלות מרפאות עירוניות

ישעיהו ירחע, שהיה גם מארבעת מייסדי העיר רעננה וממתכנניה, נפטר במרץ 1941 ונקבר בתל אביב.

bottom of page