top of page
LOGO A3.png
פרויקטים
שימור ומחקר

מעיין

משרדים לטיפול וחלל עבודה לצעירים

הפרויקט: עיצוב וחלוקה מחדש של חלל משרדים
שטח: 135 מ"ר

מיקום: אזור התעשייה צפון, בני ברק

הושלם: 2021

צילום: יוליה ריידר

מרחב עבודה שנותן מענה לשלוש פונקציות עיקריות:

משרדי ארגון "מעיין", משרדי ארגון "עלות השחר" ומרחב עבודה ופנאי משותף.

המרחב נועד למקום מפגש ושיחה עבור צעירים בגילאי 18-35 המתמודדים עם מגבלה נפשית.

הטיפול כולל פגישות שבועיות עם עובדת סוציאלית וליווי של מדריכה שיקומית, כשבמקביל מתאפשר עבורם מרחב שהייה מזמין ונוח לעבודה, לאכילה ולמנוחה. 

מוצע.jpg
bottom of page